R&D

Atomic Matters

Projekty i Realizacje Zespół Działalność Atomic Matters Induforce TP Consult X SKONTAKTUJ SIĘ Magnetyzm kwantowy czyli Atomic Matters Osiągnięcia inżynierii materiałowej w obszarze materiałów o specjalnych właściwościach  magnetycznych i spektralnych mają ogromne znaczenie cywilizacyjne. Opracowywanie materiałów dedykowanych do konkretnych zastosowań wymaga wiedzy z zakresu wielu dyscyplin naukowych (chemia, fizyka atomowa, fizyka ciała stałego, elektrodynamika, termodynamika

Atomic Matters Read More »