R&D

Fotometria źródeł światła cz.2

Projekty i Realizacje Zespół Działalność Atomic Matters Induforce TP Consult X SKONTAKTUJ SIĘ Fotometria źródeł światła cz.2 Copyright © Atomicsystems.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fotometria źródeł światła

Projekty i Realizacje Zespół Działalność Atomic Matters Induforce TP Consult X SKONTAKTUJ SIĘ Fotometria źródeł światła Copyright © Atomicsystems.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Atomic Matters

Projekty i Realizacje Zespół Działalność Atomic Matters Induforce TP Consult X SKONTAKTUJ SIĘ Magnetyzm kwantowy czyli Atomic Matters Osiągnięcia inżynierii materiałowej w obszarze materiałów o specjalnych właściwościach  magnetycznych i spektralnych mają ogromne znaczenie cywilizacyjne. Opracowywanie materiałów dedykowanych do konkretnych zastosowań wymaga wiedzy z zakresu wielu dyscyplin naukowych (chemia, fizyka atomowa, fizyka ciała stałego, elektrodynamika, termodynamika …

Atomic Matters Read More »