Magnetyzm kwantowy czyli Atomic Matters

Osiągnięcia inżynierii materiałowej w obszarze materiałów o specjalnych właściwościach  magnetycznych i spektralnych mają ogromne znaczenie cywilizacyjne. Opracowywanie materiałów dedykowanych do konkretnych zastosowań wymaga wiedzy z zakresu wielu dyscyplin naukowych (chemia, fizyka atomowa, fizyka ciała stałego, elektrodynamika, termodynamika itd.) oraz wielu umiejętności praktycznych. Niezbędny jest również dostęp do danych specjalistycznych. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że współczesna teoretyczna fizyka ciała stałego jest dyscypliną rozległą, rozproszoną, często pomijającą opis realnych, mierzalnych właściwości materii na rzecz tworzenia modeli nieweryfikowalnych eksperymentalnie ale dogmatywnie ścisłych w ramach przyjętych założeń teoretycznych. Oczekiwania inżynierii materiałów magnetycznych i optycznie aktywnych wobec teoretycznej fizyki ciała stałego spowodowały powstawanie znacznej liczby mniej lub bardziej skutecznych podejść teoretycznych wybiórczo opisujących poszczególne, specyficzne właściwości konkretnych klas substancji w konkretnych aspektach. Efektem wyraźnie widocznego trendu do przyswajania specyficznego aparatu metodologicznego dla opisu właściwości poszczególnych grup materiałów jest znaczna ilość nowo powstających modeli pozwalających na opis charakterystycznych właściwości fizycznych określonej grupy lub klasy związków stałych. Istnieje powszechnie akceptowana opinia, że za ogół magnetycznych właściwości materii odpowiada struktura elektronowa substancji, jednak określenie to w poszczególnych podejściach teoretycznych przyjmuje różne znaczenie. Ta dychotomia stała się genezą powstania oprogramowania, które intencjonalnie ma pozwalać przewidywać właściwości związków stałych i pomagać kreować nowe materiały o własnościach dedykowanych specyficznym zastosowaniom.
Postanowiliśmy nazwać ją ATOMIC MATTERS.

Copyright © Atomicsystems.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.