CONSULT

Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach dla biznesu.

Oferujemy pomoc w założeniu firmy oraz kompleksowe usługi doradcze wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskaniem kapitału na każdym etapie jej rozwoju.

W ramach pozyskiwania środków unijnych przygotowujemy wnioski o dofinansowanie projektów wraz z wymaganymi załącznikami.

Naszą misją jest pomoc w pełnym wykorzystaniu możliwości jakie daje polskim przedsiębiorcom członkostwo w Unii Europejskiej. Specjalizujemy się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych z aktualnych programów operacyjnych.

Z nami otrzymają Państwo środki na badania naukowe, mające na celu inspirowanie wspólnych działań świata biznesu i nauki. Małe i średnie firmy mogą starać się za naszym pośrednictwem o dotacje na innowacje. Dzięki nam pozyskacie państwo dofinansowanie na zgłoszenia patentowe i ochronę wzorów przemysłowych, poprzez które Unia Europejska, za pomocą swoich programów, chce chronić nowatorskie rozwiązania, a przedsiębiorstwa ponoszą konkurencyjność krajowej gospodarki.

W perspektywie na lata 2014-2020 Unia Europejska stawia na pożyczki i poręczenia dla sektora MSP. Gwarancje udzielane bankom ułatwiają dostęp do taniego i szybkiego pozyskiwania środków na finansowanie innowacyjnych projektów. O wsparcie z programów operacyjnych UE mogą starać się firmy na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz projektami mającymi na celu wzrost efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności linii produkcyjnych oraz termomodernizację.

Do skorzystania z naszej pomocy w staraniach o dotacje i finansowanie celów statutowych zapraszamy również sektor organizacji pozarządowych – NGO. Przedsiębiorcy mają wiele możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój firmy. Pomagamy Państwu w wyborze najlepszych i najbardziej korzystnych rozwiązań. Gwarantujemy wysoką skuteczność oraz kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy.

Zapraszam do współpracy.

WIĘCEJ
DOTACJE UNIJNE
HORYZONT 2020
ROZLICZANIE PROJEKTÓW
POŻYCZKI I PORĘCZENIA
DORADZTWO GOSPODARCZE

Dotacje Unijne

Od ponad dziesięciu lat Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Przyłączenie naszego kraju do wspólnoty państw Europy otworzyło nowe możliwości dla pracowników, naukowców oraz właścicieli firm.

W perspektywie unijnej 2014-2020 badania i innowacyjność firm wspierane są w ramach kilku programów: Horyzont 2020, programów operacyjnych oraz Polska Wschodnia. Pomożemy zdobyć dotację na prace badawczo – rozwojowe oraz rozwiązania zwiększające innowacyjność przedsiębiorstwa.

O środki mogą wnioskować m.in.:
 • konsorcja naukowo badawcze.
 • przedsiębiorstwa z sektora MSP.
 • duże przedsiębiorstwa.
 • uczelnie i jednostki naukowe.
W ramach projektów badawczych dotację w wysokości około 70% kosztów kwalifikowanych uzyskać można przede wszystkim na:
 • wynagrodzenie zespołu badawczego.
 • wartości niematerialne i prawne.
 • amortyzację środków trwałych na czas trwania projektu.
 • podwykonawstwo badań w projekcie.
 • koszty ogólne projektu.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jak i w programach regionalnych w latach 2014-2020 przedsiębiorcy, jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Wsparcie mogą uzyskać projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Wsparcie można będzie uzyskać zarówno na odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej na własny użytek lub na sprzedaż. Dotacje będą udzielane również na zakup i instalację bardziej ekologicznych źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynków.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Z dotacji można pokryć opłaty związane ze wstępnym zbadaniem zdolności patentowej, obsługą zgłoszenia przez uprawnionego Rzecznika Patentowego – krajowego jak i zagranicznego, ze zgłoszeniem patentowym jak i opłaty za ochronę.

Sektor firm MSP może otrzymać dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na pokrycie kosztów związanych z rozwojem eksportu. Program ma na celu zwiększenie aktywności firm na rynkach zagranicznych. Finansowanie mogą otrzymać zwłaszcza projekty, które skupiają się na nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami, m.in. poprzez udział w targach międzynarodowych.

O wsparcie z środków unijnych mogą ubiegać się instytucje współpracujące z uczelniami wyższymi oraz jednostkami naukowymi w zakresie transferu nowych technologii i wdrożenia jej na rynku. Współpraca może polegać zarówno na tworzeniu spółek celowych, jak i licencjonowaniu bądź sprzedaży technologii zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu. Pomagamy w transferze zarówno poprzez opis technologii do skomercjalizowania jak i kojarzenie uczelni z inwestorem.

Programy unijne umożliwiają pozyskiwanie środków na współpracę polskich przedsiębiorców z zagranicznymi partnerami, przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych, zarówno jako podwykonawca lub członek konsorcjum, jak i lider projektu. Pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązania, które umożliwią zaistnienie Państwa firmy na arenie międzynarodowej.

Firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową we współpracy z Uczelniami Wyższymi mogą starać się o pokrycie kosztów przeznaczonych na prowadzone badania. Współpraca z nauką ma wykorzystać potencjał badawczy środowiska akademickiego oraz zwiększyć innowacyjność polskich przedsiębiorstw.

O dofinasowanie można ubiegać się na tworzenie konsorcjów projektowo – badawczych lub projekty zlecane uczelniom i jednostkom naukowo-badawczym. Unia Europejka umożliwia również starania o bony na innowacje, czyli dotacje na przeprowadzenie przez uczelnię lub jednostkę naukowo-badawczą niewielkiego projektu, którego efektem będzie wytworzenie nowej wiedzy i realizacja badań nad danym zagadnieniem.

W ramach współpracy pozyskujemy dla Państwa dotacje, jak również wyszukujemy odpowiednie uczelnie bądź jednostki naukowo-badawcze.

Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 to jak do tej pory największy unijny projekt mający na celu finansowanie badań naukowych i innowacji – jego budżet wynosi aż 80 mld euro!

Twoje Inwestycję staną się faktem

Podstawowym założeniem projektu jest wykreowanie spójnego systemu dotowania działań badawczych. Beneficjentami programu Horyzont 2020 mogą być zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak i jednostki naukowe. Jedną ze specjalizacji Firmy Tomasz Piątek Consulting jest pomoc przy pozyskiwaniu środków z programu .

Finansowanie badań naukowych jest jednym z najbardziej istotnych elementów polityki unijnej mającej na celu modernizację gospodarek krajów Wspólnoty. Horyzont 2020 to natomiast największy w historii Wspólnoty program finansowania badań naukowych i innowacji . Budżet programu w latach 2014-2020 wynosi 80 mld euro. Dzięki programowi możliwe stało się stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji. Finansowanie projektów badawczych z budżetu Unii Europejskiej sprawia, iż wprowadzanie w życie idei, które mogą zrewolucjonizować naszą codzienną egzystencję, staje się o wiele łatwiejsze. Środki pozyskane z Program Horyzont 2020, dzięki naszej fachowej pomoc sprawią, że sen o przyszłości stanie się rzeczywistością.

Firma Atomic Systems sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków programu Horyzont 2020 .

Konkursy

Program Horyzont 2020 składa się z trzech filarów:

 • doskonałości w nauce,
 • wiodąca pozycja w przemyśle
 • wyzwania społecznych.

W ramach każdego z działów stworzono osobny budżet, który umożliwia finansowanie badań naukowych. Podział ten został stworzony po to, aby ułatwić starającym się o dofinansowanie wybór odpowiedniego dla niego konkursu z programu Horyzont 2020, przeprowadzanego wśród przedstawicieli konkretnej gałęzi nauki lub przemysłu

Nowe horyzonty dla dużych przedsiębiorców

Program Horyzont 2020 zawiera rozwiązania dedykowane różnym typom przedsiębiorstw. W Polsce jak dotychczas jego odbiorcami są głównie duże firmy, które chętnie korzystają z preferencyjnych warunków finansowania działalności badawczo-rozwojowej. Duże podmioty współpracujące z jednostkami naukowymi mogą liczyć a kredyty i gwarancje o wartości od 25 do nawet 300 mln euro. Dofinansowania tego rzędu pozwalają nadać innowacyjnym rozwiązaniom realny kształt i przenieść je z etapu planów na etap wdrażania, którego efektem finalnym jest komercyjne zastosowanie. Jeśli prowadzisz dużą firmę, której priorytetem jest nieustanne doskonalenie, a tworzone przez nią rozwiązania mogą przyczynić się do podniesienia konkurencyjności gospodarki, masz wielkie szanse na pozyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Horyzont 2020. Twój pomysł w połączeniu z naszym doświadczeniem zapewni Ci sukces w unijnych konkursach na finansowanie projektów badawczych i badań naukowych.

Nasza oferta

Firma Tomasz Piątek Consulting pomoże Państwu uzyskać finansowanie projektów badawczych ze środków unijnych. Przygotujemy dla Was dokumentację aplikacyjną, analizę finansową projektu oraz skompletujemy wszystkie wymagane załączniki. Warto wykorzystać okazję – finansowanie projektów badawczych ze środków unijnych umożliwia nam tworzenie lepszego jutra.

Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 mogą stać się idealnym instrumentem rozwoju SME i MSP. Są także świetną propozycją dla stawiających na innowacje firm, które poszukują sposobu na finansowanie kosztownych projektów badawczych. Nie wahaj się skorzystać ze środków unijnych i już dziś wprowadź swoją firmę na ścieżkę wzrostu. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z programu Horyzont 2020 .

Rozliczenie Projektu

Rozliczanie projektów jest jednym z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych etapów realizacji projektu. Zdaniem wielu przedsiębiorców jest również bardziej stresujące i czasochłonne niż sam proces wnioskowania o finansowanie.

Rozliczanie projektów jest jednym z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych etapów realizacji projektu. Zdaniem wielu przedsiębiorców jest również bardziej stresujące i czasochłonne niż sam proces wnioskowania o finansowanie. Z odpowiednią pomocą i wsparciem proces ten nie musi jednak być bardzo skomplikowany.

Często jednak etap rozliczania projektów bywa bagatelizowany przez część przedsiębiorców. Uzyskanie, a następnie rozdysponowanie funduszy unijnych to nie ostatnia część projektu. Aby zamknąć konkretny projekt należy koniecznie pamiętać o etapie rozliczania. Niedopilnowanie tej części może mieć przykre konsekwencje, w tym rozwiązanie samej umowy.

Dobrze przygotowane rozliczenie zapewnia nie tylko płynną wypłatę środków z dofinansowania, ale również stanowi o powodzeniu realizacji projektów. Dzięki temu cały proces finansowania przebiega znacznie sprawniej.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość przepisów i wytycznych pozwala nam sprawnie i rzetelnie przeprowadzić klienta przez skomplikowane procedury. Niestety, wytyczne i rozporządzenia często są zmieniane i aktualizowane, przez co na bieżąco należy śledzić obecną sytuację i wszelkie kwestie dotyczące dofinansowań. Konieczna jest spora wiedza na temat wielu zapisów prawnych.

Przejmujemy na siebie obowiązek beneficjenta w zakresie przygotowania sprawozdań i dokumentacji wykonanych zadań. Na bieżąco monitorujemy zgodność realizacji projektu z zapisami zawartymi we wniosku i umowie o dofinansowanie. Dzięki temu nie musimy się obawiać żadnej niezapowiedzianej komplikacji.

Działamy skutecznie i na czas. Nasi klienci nie mają problemów z rozliczeniem dotacji i zwrotem kosztów poniesionych inwestycji. Specjaliści w naszej firmie doskonale zdają sobie sprawdzę na co dokładnie trzeba zwrócić szczególną uwagę przy rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ofertę w zakresie rozliczania projektów unijnych kierujemy do firm, które są na początku lub w toku realizacji inwestycji.

Pożyczka i poręczenia

Rozliczanie projektów jest jednym z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych etapów realizacji projektu. Zdaniem wielu przedsiębiorców jest również bardziej stresujące i czasochłonne niż sam proces wnioskowania o finansowanie.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, program zapewnia instrumenty gwarancyjne oraz kapitałowe.

Dzięki unijnym gwarancjom dla instytucji finansowych, takich jak banki czy firmy leasingowe, przedsiębiorcy mają łatwiejszy i tańszy dostęp do finansowania inwestycji.

Środki można pozyskać z trzech źródeł:

 • krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
 • Regionalnych Programów Operacyjnych;
 • Programu Polska Wschodnia, zakładającego rozwój województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

W ramach odpowiednich projektów operacyjnych, mogą Państwo pozyskać finansowanie, m.in. na:

 • zakup sprzętu i oprogramowania;
 • rozwój działalności on-line;
 • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych;
 • know how/nieopatentowaną wiedzę.

 

W ramach współpracy przygotujemy dokładną analizę Państwa potrzeb inwestycyjnych. Dobierzemy najbardziej korzystne rozwiązanie w ramach odpowiedniego programu unijnego. Znajdziemy również finansowanie z funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego, które są bardziej dostępne dla przedsiębiorstw, a ich rozliczenie sprawia mniej problemów. Pomożemy w skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz będziemy nadzorować realizację projektu.

Doradztwo gospodarcze

Nieważne czy stawiają Państwo pierwsze kroki w biznesie, czy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oferujemy strategiczne doradztwo w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa.

Doradztwo gospodarcze

W firmie Tomasz Piątek Consulting doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę we współczesnym biznesie odgrywa profesjonalne doradztwo gospodarcze. Dynamiczna, podlegająca nieustannym zmianom rzeczywistość niejednokrotnie weryfikuje oczekiwania przedsiębiorców, zmuszając ich ich do zmiany planów i przyjętych metod działania. Mając to na uwadze, oferujemy kompleksową pomoc na każdym etapie istnienia firmy. Piszemy biznes plany dla nowo powstałych przedsiębiorstw oraz przeprowadzamy analizy bieżącego funkcjonowania firm już istniejących. Prowadzimy również działania, które mają na celu minimalizację ewentualnych strat mogących wyniknąć z nieprzewidzianych wydarzeń oraz uchronienie przedsiębiorców przed nowo powstałym ryzykiem.

Jak działamy?

Przede wszystkim, kompleksowo. Przeprowadzamy analizę opłacalności projektu, sprawdzamy jak Państwa firma wygląda na tle konkurencji oraz jak funkcjonuje w otoczeniu rynkowym. Dobieramy najlepsze narzędzia, które nie tylko zwiększają wydajność procesów biznesowych, ale także minimalizują ryzyko powstania strat. Za pomocą analizy SWOT określamy dobre i mocne strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia występujące na danym rynku. Na podstawie zebranych informacji wybieramy najbardziej korzystne kierunki rozwoju Państwa firmy oraz przygotowujemy kompleksową strategię lub biznes plan, których realizacja zagwarantuje Państwu sukces rynkowy.Aby usprawnić działanie firmy już funkcjonującej na danym rynku, przyglądamy się jej bieżącej działalności oraz zachodzącym w niej procesom. Identyfikując i określając słabe i mocne strony danego przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania, które poprawią komunikację zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy oraz usprawnią zarządzanie i sprzedaż. Ponadto, pomagamy usprawnić zarządzanie finansami w sposób, który ma zapewnić Państwa firmie płynność finansową oraz zmaksymalizować zyski. Przedstawiamy również sprawdzone mechanizmy, których zastosowanie wpłynie pozytywnie na motywację pracowników.Zapraszamy do współpracy. Skorzystanie z naszych usług w zakresie doradztwa gospodarczego pomoże Państwu zrealizować stawiane cele oraz zapewni stały, bezpieczny rozwój Państwa firmy.

Kontakt

Chcesz z nami porozmawiać ?

Zostaw kontakt do siebie.
 

Adres biura:

ATOMIC SYSTEM Sp z o.o.
NIP: 9452201902
ul. Józefińska 43/7,
30-529 Kraków Poland

tel.: +48 501 604 406
e-mail: biuro@tpconsult.pl

Copyright © Atomicsystems.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.