Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach dla biznesu.

Oferujemy pomoc w założeniu firmy oraz kompleksowe usługi doradcze wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskaniem kapitału na każdym etapie jej rozwoju.

W ramach pozyskiwania środków unijnych przygotowujemy wnioski o dofinansowanie projektów wraz z wymaganymi załącznikami.

Naszą misją jest pomoc w pełnym wykorzystaniu możliwości jakie daje polskim przedsiębiorcom członkostwo w Unii Europejskiej. Specjalizujemy się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych z aktualnych programów operacyjnych.

Z nami otrzymają Państwo środki na badania naukowe, mające na celu inspirowanie wspólnych działań świata biznesu i nauki. Małe i średnie firmy mogą starać się za naszym pośrednictwem o dotacje na innowacje. Dzięki nam pozyskacie państwo dofinansowanie na zgłoszenia patentowe i ochronę wzorów przemysłowych, poprzez które Unia Europejska, za pomocą swoich programów, chce chronić nowatorskie rozwiązania, a przedsiębiorstwa ponoszą konkurencyjność krajowej gospodarki.

W perspektywie na lata 2014-2020 Unia Europejska stawia na pożyczki i poręczenia dla sektora MSP. Gwarancje udzielane bankom ułatwiają dostęp do taniego i szybkiego pozyskiwania środków na finansowanie innowacyjnych projektów. O wsparcie z programów operacyjnych UE mogą starać się firmy na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz projektami mającymi na celu wzrost efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności linii produkcyjnych oraz termomodernizację.

Do skorzystania z naszej pomocy w staraniach o dotacje i finansowanie celów statutowych zapraszamy również sektor organizacji pozarządowych – NGO. Przedsiębiorcy mają wiele możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój firmy. Pomagamy Państwu w wyborze najlepszych i najbardziej korzystnych rozwiązań. Gwarantujemy wysoką skuteczność oraz kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy.

Zapraszam do współpracy.

WIĘCEJ

Aktualne konkursy

6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację 

Data naboru: 20.09.2021 r. – 20.10.2021 r.
Maks. kwota dofinansowania: 255.000 PLN
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
 Dofinansowanie na zakup oprogramowania czy licencji, a także na zakup specjalistycznych usług czy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia rozwiązań cyfrowych. Wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych, ma doprowadzić do wprowadzenia w firmie innowacji, rozumianej jako nowy lub znacząco ulepszony proces lub dodatkowo produkt wprowadzany na rynek.

Chcesz dowiedzieć więcej o możliwości pozyskania dotacji? Skontaktuj się z nami!

1.2.2 RPO Województwa Łódzkiego: Projekty B + R przedsiębiorstw

Data naboru: 28.06.2021 r. – 31.08.2021 r. 
Maks. kwota dofinansowania: nie określono
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja

Opis:
 Prowadzisz działalność w woj. łódzkim? Potrzebujesz środków na przeprowadzenie badań, rozwój działalności i przetestowanie nowego produktu? Skorzystaj z dedykowanej na ten cel dotacji unijnej! Masz szansę pozyskać dofinansowanie nawet do 85% wartości Twojego projektu i dzięki temu opłacić, m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, aparatury, sprzętu, materiałów czy koszty podwykonawstwa.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

1.2 RPO Województwa Łódzkiego: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Data naboru: 28.06.2021 r. – 31.08.2021 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
 Potrzebujesz środków na stworzenie lub rozwój odpowiedniego zaplecza B+R? Skorzystaj z konkursu 1.2 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, w celu wytworzenia lub unowocześnienia infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej w Twoim przedsiębiorstwie.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (schemat A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP)

Data naboru: 10.08.2021 r. – 30.09.2021 r.
Maks. kwota dofinansowania: 320.000 PLN
Dla kogo: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa i zgrupowania i partnerstwa MŚP. 

Opis:
 Konkurs zakłada zakup ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia do oferty nowych lub ulepszonych produktów/usług bądź dokonania zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Polskie Mosty Technologiczne – Malezja, Tajwan i Arabia Saudyjska

Data naboru: 09.07.2021 r. – 12.08.2021 r.
Maks. kwota dofinansowania: 180.000 PLN 
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
 konkurs zakłada wsparcie w procesie internacjonalizacji poprzez zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo-szkoleniowych. W ramach projektu Twoja innowacyjna usługa, produkt czy technologia wsparta zostanie wypracowaną strategią ekspansji na wybrany rynek pozaunijny.

Chcesz dowiedzieć więcej o możliwości pozyskania dotacji? Skontaktuj się z nami!

Ulgi badawczo-rozwojowe 

Data naboru: Możliwość ubiegania się o ulgę przez cały rok 

Opis:
 Kwestie podatkowe to dla przedsiębiorców często trudna część prowadzenia działalności. W Elpartners wspieramy firmy w uzyskaniu ulg podatkowych związanych z działalnością B+R tj. Ulga IP BOX i Ulga B+R. Dzięki nim firmy mogą zwiększyć podstawę do opodatkowania i zmniejszyć stopę podatkową, co pozwala na wygenerowanie realnych oszczędności w płaceniu podatków. Z ulg skorzystać mogą wszystkie firmy, które prowadzą działania przyczyniające się do rozwoju produktów/usług i wprowadzania ulepszeń w skali przedsiębiorstwa. W ramach naszej usługi pomagamy firmom w:

– mapowaniu działań B+R,
– identyfikowaniu kosztów i dochodów,
– uzyskiwaniu interpretacji podatkowych i opinii o kwalifikowalności,
– wprowadzaniu zmian i ulepszań w firmie i ewidencji rachunkowej,
– kontroli i zapewnieniu bezpieczeństwa.

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z korzystaniem z ulg B+R i ułatwiamy firmom osiągnięcie korzyści podatkowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Kontakt

Chcesz z nami porozmawiać ?

Zostaw kontakt do siebie.
 

Adres biura:

ATOMIC SYSTEM Sp z o.o.
NIP: 9452201902
ul. Józefińska 43/7,
30-529 Kraków Poland

tel.: +48 501 604 406
e-mail: biuro@tpconsult.pl

Copyright © Atomicsystems.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.